HTML CSS

Build and style your website with a custom solution.

Custom Dizajn

Custom rešenja koja su strateški prilagođena i dizajnirana.

ILUST

RACIJA

Šta stvaramo i kreiramo

za Delta Holding

Delta Holding je jedna od najvećih domaćih kompanija, koja postavlja veoma visoke standarde kada poverava izvođenje projekata drugim firmama. Tako je bilo i u slučaju izrade internog kompanijskog portala grupacije, koji je realizovan u skladu sa dugom listom funkcionalnosti koje je kompanije tražila. Interni kompanijski sajt je zapravo zbir preko 20 raznovrsnih aplikacija, sa kojima korisnici interaktuju na mnoštvo načina. Rezervacija automobila iz voznog parka, treninzi i testovi, iznošenje predloga, ankete i još mnogo drugih komponenata su deo sajta, uz dizajn koji teži da bude maksimalno pregledan, upravo zbog raznovrsnosti segmenata. Budući da veliki broj zaposlenih može da objavljuje sadržaj na sajtu, izrada portala zahtevala je i posebno prilagođen CMS, sa više tipova uredničkih naloga. Na sajtu se nalazi veliki broj dokumenata, te je osim same baze bilo potrebno implementirati i napredno pretraživanje. Budući da zaposleni mogu da koriste sajt isključivo kada su ulogovani, portal detaljno pamti sve podatke o korisnicima i kastomizuje korisničko iskustvo.

01

Planiranje i Grafički Dizajn

Strategija Planiranja
Dizajn Višestrukih Koncepata
Kreiranje Grafičkih Rešenja
Dizajn Podrške

02

Razvoj i Korisničko Iskustvo

Razvoj Iteracija
Front-end Razvoj
Back-end Razvoj
Responsivni Dizajn

DOĐI

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 20
Beograd

ZOVI

+381 65 88 60 801

PIŠI

office@smartweb.rs

Pošalji nam
poruku

Pokreni svoj
projekat